Parkovací poriadok

Vážení zákazníci,dovoľte nám, aby sme Vás v mene správy objektu privítali v  Obchodnom centre MAX Nitra (ďalej len OC). Nasledujúce opatrenia súvisia s prevenciou proti poškodzovaniu majetku v objekte a s prevenciou poškodenia zdravia a majetku osôb. Objekt OC je súkromným pozemkom. Na parkoviskách dodržujte prosím nasledovné pravidlá:

1)     Maximálna povolená rýchlosť je 20 km/h .

2)     Zákaz ponechať bežiaci motor na stojacom aute.

3)     Zákaz nechávať v  zaparkovanom zamknutom aute deti a živé zvieratá.

4)     Zákaz nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľnom mieste.

5)     Zákaz parkovania v dobe od 23.00 do 8.00 hodiny a počas dní, kedy je OC zatvorené. Vozidlo parkujúce v areáli OC nepretržite viac ako 24 hodín bude na pokyn strážnej služby OC  odtiahnuté na určené miesto a  za použitie tohto miesta bude účtovaný poplatok 30,- eur za každý začatý deň.

6)     Používanie zvukových znamení je zakázané.

7)     Každé vozidlo môže obsadiť na parkovisku iba jedno vyznačené parkovacie miesto a nesmie brániť iným vozidlám v  parkovaní. Tiež nesmie zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe smerom na vyznačené parkovacie miesta alebo mimo vyznačeného státia. Na takéto vozidlo umiestni správca upozornenie, kde vyznačí deň a  čas umiestnenia upozornenia, pričom po uplynutí 2 hodín od daného termínu dá správca vozidlo odviesť na náklady a  riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla. Ak vozidlo odstavené mimo povolených miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, správca ho neodkladne dá odviesť na náklady a  riziko prevádzkovateľa vozidla.

8)     Všetci vodiči parkujúci na parkovisku OC sú povinní zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.

9)     Správca OC nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie vozidiel zaparkovaných na parkovisku OC.  Za vozidlá umiestnené na parkoviskách OC nenesie OC zodpovednosť.

10)  Vozidlo parkujúce na parkovisku OC  viac ako 8 hodín alebo vozidlo, ktoré prekáža chodcom alebo zaparkovaným vozidlám, bude na pokyn správcu OC odtiahnuté.

11)  V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, výuka jazdy. Návštevníci parkoviska sú povinní dodržiavať dopravné značenie a prípadne sa riadiť pokynmi bezpečnostnej služby. 

 

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho vozidlom.

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Nitra
Nákupné centrum

OC MAX Nitra
Chrenovská 30
949 01 Nitra

nitra@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.