Návštevný poriadok

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme vás v mene Správy objektu privítali
v  obchodnom centre MAX Trenčín (ďalej len OC).

 Správca OC zodpovedá za dodržiavanie základných noriem správania sa tak, 

aby nebola narušená plynulá prevádzka OC a návštevníci neboli rušení či obťažovaní pri ich nákupe a oddychu. 

V prípade zistenia akýchkoľvek incidentov či porušení zákazu činností v objekte OC,  zasiahne Bezpečnostná strážna služba. 

Objekt OC je súkromným pozemkom, monitorovaný kamerovým systémom, kde v celom objekte OC (budove, na parkoviskách, na príjazdovej komunikácií a na priľahlých plochách s okrasnou zeleňou) platia nasledovné pravidlá:

Zákaz poškodzovať alebo ničiť majetok, manipulovať s akýmkoľvek technickým vybavením alebo zariadením, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetok OC, vrátane písania, maľovania a striekania nápisov, grafitti.

Zákaz správať sa neslušne, výtržnícky, agresívne, či neakceptovateľným iným spôsobom či už formou slovného alebo fyzického prejavu.

Zákaz fajčenia všetkých dtuhov tabakových výrobkov a konzumácie alkoholu  s výnimkou priestorov na to určených.

Zákaz držať, užívať a predávať rôzne narkotiká a iné omamné látky.

Zákaz konzumácie potravín v priestore jedálenskej časti, ktoré neboli zakúpené v našich reštauračných jednotkách.

Zákaz žobrať, ležať alebo spať v objekte OC.

Vstup psov je povolený na vôdzke, prípadne s náhubkom, podľa povahy psa. Majitelia sú zodpovední za chovanie sa psa. V prípade nehody psa, majiteľ odstráni v objekte OC psom znečistené plochy.  

Zákaz nosiť predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život, zdravie osôb, a rušiace verejnú morálku.

Zákaz používať fyzickú silu, násilie, neslušnú neverbálnu komunikáciu - gestá a výrazy, prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo skupinu osôb, v dôsledku ktorých môže dôjsť k výtržnostiam a k ohrozeniu alebo obmedzeniu ostatných osôb.

Zákaz nosiť strelné a iné nebezpečné zbrane, s výnimkou oprávnených osôb štátnych a mestských policajných zložiek.

Zákaz znečisťovania objektu a majetku OC pľuvaním a odkladaním odpadkov mimo vyhradené odpadkové koše.

Zákaz jazdy na kolieskových korčuliach, skateboardoch, na bicykli,  nákupných vozíkoch, prípadne iných prostriedkoch. 

Zákaz používať hlasné prejavy, kričať, púšťať rozhlasové alebo magnetofónové prístroje, rušiť a  obťažovať svojim špinavým, zapáchajúcim zovňajškom, nevhodným oblečením a pod. .

Zákaz vykonávať bez písomného alebo ústneho súhlasu OC, akékoľvek aktivity, predaj tovaru a služieb, distribuovať letáky, ponúkať vzorky, vykonávať ankety, prieskumy, prevádzkovať hudobnú produkciu, umiestňovať reklam tabule a stojany akéhokoľvek druhu. 

Zákaz politickej a petičnej agitácie, rôzne prieskumy verejnej mienky, demonštrácie, propagácie akýchkoľvek  hnutí, neodsúhlasené finančné zbierky. Výnimku  udeľuje písomne alebo ústne OC a zároveň je oprávnený stanoviť obmedzujúce opatrenia.

Zákaz zneužitia alebo poškodenia protipožiarneho zariadenia, zariadení elektronického zabezpečenia, núdzových únikových východov a iných zariadení a vybavenia. Za uvedenie zariadení do pôvodného stavu bude od pôvodcu škody vymáhaná finančná náhrada. 

Zákaz odberu väčšieho množstva reklamných a propagačných materiálov našich nájomcov (časopisov, letákov, brožúr), umiestnených v stojanoch, za účelom znehodnotenia alebo použitia na iné účely.

Zákaz vývozu akéhokoľvek druhu smetí zo svojho bydliska do exteriérových nádob v objekte OC. 

Zákaz fotografovania a filmovania bez písomného alebo ústneho súhlasu OC.

 

Vážení návštevníci, v prípade potreby, sa môžete obrátiť na Bezpečnostného strážneho zamestnanca objektu OC.

Prajeme príjemný pobyt spojený s vašimi nákupmi. 

Správa centra MAX Trenčín, 1.1.2018

 

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Trenčín
Nákupné centrum

OC MAX Trenčín
ul. Gen. M. R. Štefánika 426
911 01 Trenčín
+421 32 7419 300
trencin@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.