Parkovacie pravidlá

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme vás v mene Správy objektu privítali
v  obchodnom centre MAX Trenčín (ďalej len OC). 

Nasledujúce opatrenia súvisia s parkovaním vozidla, prevenciou proti poškodeniu majetku OC

 a s prevenciou proti poškodeniu zdravia a majetku osôb.

 V prípade zistenia akýchkoľvek incidentov či porušení zákazu činností v objekte OC,

zasiahne Bezpečnostná strážna služba.

Objekt OC je súkromným pozemkom, monitorovaný kamerovým systémom, kde v celom objekte OC (budove, na parkoviskách, na príjazdovej komunikácií a na priľahlých plochách s okrasnou zeleňou) platia nasledovné pravidlá:

 

Parkovanie vozidiel v objekte OC je povolené na vyhradených parkovacích miestach zdarma.

Vyhradené prakovacie miesta v exteriéri sa nachádzajú pred hlavným vchodom, v bočnej a zadnej časti objektu OC.

Maximálna povolená rýchlosť v objekte OC je 20 km/h.

Pri pohybe vozidiel v podzemnej garáži je povinné mať rozsvietené svetlá.

Prísny zákaz ponechať bežiaci motor v stojacom vozidle.

Prísny zákaz ponechať v zaparkovanom vozidle deti a živé zvieratá.

Zákaz ponechať na viditeľnom mieste v zaparkovanom vozidle cenné veci.

Prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v celom priestore podzemnej garáže. 

Zákaz používania zvukových znamení v objekte OC.

Zákaz vstupu vozidla do podzemnej garáže na plynový pohon. S vozidlom na plynový pohon možno parkovať iba na otvorenom parkovisku. Ak  OC zistí prítomnosť vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, bude vozidlo na pokyn Bezpečnostnej strážnej služby bezodkladne odtiahnuté na určené miesto na náklady a riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla,.

Zákaz v  objekte OC umývať alebo opravovať vozidlo, s výnimkou odstránenia poruchy za účelom  uvedenia vozidla do prevádzky a s výnimkou umývania vozidla v Ručnej autoumyvárni.

Zákaz parkovania vozidla, v čase od 23.00 do 8.00 h a počas dní, kedy je OC zatvorené. Vozidlo parkujúce v objekte OC bez súhlasu OC, nepretržite viac ako 24 hodín, bude na pokyn  Bezpečnostnej Strážnej služby odtiahnuté na určené miesto, kde za použitie tohto miesta bude účtovaný poplatok 30€ za každý deň.

Ak vozidlo odstavené mimo povolených miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, bude na pokyn Bezpečnostnej strážnej služby odtiahnuté na náklady a  riziko majiteľa  (prevádzkovateľa) vozidla.

Každé vozidlo na parkovisku môže obsadiť iba jedno vyznačené parkovacie miesto a nesmie brániť iným vozidlám v  parkovaní. 

Vozidlo nesmie zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe, smerom na vyznačené parkovacie miesta alebo mimo vyznačeného státia. Na takéto vozidlo umiestni Bezpečnostná strážna služba upozornenie, s vyznačením dňa a  času, pričom po uplynutí 2 hodín od daného času dá pokyn k odvezeniu vozidla na náklady a  riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla. 

Vozidlo parkujúce v objekte OC viac ako 6 hodín alebo vozidlo, ktoré prekáža chodcom a zaparkovaným vozidlám, bude na pokyn Bezpečnostnej strážnej služby odtiahnuté na náklady a riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla.

Všetci vodiči parkujúci v objekte OC sú povinní zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.

OC nezodpovedá za poškodenie, vykradnutie alebo odcudzenie vozidiel zaparkovaných v objekte OC.  Za vozidlá umiestnené v objekte OC nesie zodpovednosť majiteľ (prevádzkovateľ) vozidla.

Zákaz v objekte OC riadenia vozidiel osobou bez vodičského preukazu, výnimkou je výučba jazdy osoby bez vodičského preukazu oprávnenou osobou z Autoškoly. 

Majiteľ vozidla je povinný dodržiavať v objekte OC dopravné značenia a  riadiť sa prípadnými pokynmi a obmedzeniami Bezpečnostnej strážnej služby.

 

Vážení návštevníci, dovoľujeme si vás upozorniť, že majiteľ (prevádzkovateľ) vozidla je zodpovedný za všetky spôsobené škody majetku objektu OC jeho vozidlom.

V prípade potreby, sa môžete obrátiť na Bezpečnostného strážneho zamestnanca objektu OC.

Správa centra MAX Trenčín, 1.1.2018 

 

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Trenčín
Nákupné centrum

OC MAX Trenčín
ul. Gen. M. R. Štefánika 426
911 01 Trenčín
+421 32 7419 300
trencin@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.