Parkovacie pravidlá

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vás v mene správy objektu privítali v   obchodnom centre MAX Poprad (ďalej len OC). Nasledujúce opatrenia súvisia s prevenciou proti poškodzovaniu majetku v objekte a s prevenciou poškodenia zdravia a majetku osôb. Objekt  OC je súkromným pozemkom. Na parkoviskách dodržujte prosím nasledovné pravidlá:

 

1)      Maximálna povolená rýchlosť je 20 km/hod .

2)       Pri pohybe v podzemnom parkovisku majte rozsvietené svetlá.

3)       Zákaz ponechať bežiaci motor na stojacom aute.

4)       Zákaz nechávať v  zaparkovanom zamknutom aute deti a živé zvieratá.

5)       Zákaz nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľnom mieste.

6)       Zákaz parkovania v garáži v dobe od 22:00 do 9:00 a počas dní, kedy je OC zatvorené. Vozidlo parkujúce v areáli OC nepretržite viac ako 24 hodín bude na pokyn strážnej služby OC  odtiahnuté na určené miesto a  za použitie tohto miesta bude účtovaný poplatok 100,- € za každý začatý deň.

7)       V celom priestore podzemného parkoviska je prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa.

8)       Používanie zvukových znamení je zakázané.

9)       Vstup vozidla na plynový pohon do podzemnej garáže je zakázaný. S vozidlom na plynový pohon možno parkovať iba na otvorenom parkovisku. Ak správca zistí prítomnosť vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, dá ho na náklady a  riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla bezodkladne odtiahnuť na určené miesto. V priestoroch parkoviska je zakázané umývať vozidlá alebo ich opravovať s  výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.

10)       Každé vozidlo môže obsadiť na parkovisku iba jedno vyznačené parkovacie miesto a nesmie brániť iným vozidlám v  parkovaní. Tiež nesmie zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe smerom na vyznačené parkovacie miesta alebo mimo vyznačeného státia. Na takéto vozidlo umiestni správca upozornenie, kde vyznačí deň a  čas umiestnenia upozornenia, pričom po uplynutí 2 hodín od daného termínu dá správca vozidlo odviesť na náklady a  riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla. Ak vozidlo odstavené mimo povolených miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, správca ho neodkladne dá odviesť na náklady a  riziko prevádzkovateľa vozidla.

11)       Všetci vodiči parkujúci na parkovisku OC sú povinní zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.

12)       Správca OC nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie vozidiel zaparkovaných na parkovisku OC.  Za vozidlá umiestnené na parkoviskách OC nenesie OC zodpovednosť.

13)       Vozidlo parkujúce na parkovisku OC  viac ako 6 hodín alebo vozidlo, ktoré prekáža chodcom alebo zaparkovaným vozidlám, bude na pokyn správcu OC odtiahnuté.

14)       V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, výuka jazdy. Návštevníci parkoviska sú povinní dodržiavať dopravné značenie a prípadne sa riadiť pokynmi  bezpečnostnej služby.   

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho vozidlom. 

V Poprade 31.12.2014                                                                

 

 

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Poprad
Nákupné centrum

OC MAX Poprad
Dlhé hony 4588/1
058 01 Poprad
+421 52 4664 449
poprad@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.